Posts

INFORMATIE VOOR GASTGEZINNEN

klik op het onderwerp voor meer informatie

Contactpersonen voor diverse activiteiten
• Scholing: Marieke Kool 06 19981404

• Vervoer: Mireille van der Kuijlen 06 23042519

• Crisissituaties overdag: Piet Bos 06 30217740

• Koffieochtenden vrijwilligers: Wil de Jong 06 17475878

• Koffieochtenden overige zaken: Jenne van Asselt 06 83114461 en Monique den Hertog 06 40940796

• Oppas: Groep Tabitha, 06-15325357

• Koken: Liesbeht Brunt 06 28169890

• Wassen: Gerda Vossestein 06 27055722

• Contacten met gemeente: Piet Bos 06 30217740, Johan Boele 06 51180011 en Gerard den Hertog 06 51924807

• Aanmelding voor opvang: Gerard den Hertog 06 51924807

Gezondheidszorg
Als één van uw Oekraïense gasten medische zorg of medicatie nodig heeft, kunt u terecht bij uw eigen huisartsenpraktijk. In geval van spoedeisende zaken buiten openingstijden van de praktijk betreft dit de huisartsenpost. Neem bij een bezoek aan de huisarts of apotheek een ID bewijs van uw gasten mee, evenals medische gegevens die zij zelf mogelijk in bezit hebben.

De geleverde zorg wordt door de huisarts of apotheek bij het CAK gedeclareerd. Dit kan ook zonder BSN. Let op: zodra er een BSN is toegekend, dit dan graag doorgeven aan de praktijk of apotheek. Op het moment dat er een zorgverzekering is afgesloten, dient dat eveneens doorgegeven te worden. U kunt ervoor kiezen om uw gasten in te schrijven op het moment dat er zorg nodig is, maar dit kan ook zonder dat een consult nodig is, gedaan worden. Een voordeel hiervan is dat er even de tijd genomen kan worden voor een inschrijving en dit niet tussendoor hoeft te gebeuren.

Als de gasten andere zorg nodig hebben (bijvoorbeeld tandarts, orthodontist, fysiotherapeut, opticien etc), bel dan de betrefende zorgverlener. Vraag vooraf of er eventuele kosten zijn. De meeste beroepsgroepen hebben het wel geregeld dat zij de kosten kunnen declareren, maar de ervaring leert dat je soms even moet doorvragen.

Let op: de gratis zorg vervalt als de betreffende persoon werk en inkomen heeft.

Meer informatie: website Pharos.

Onze gasten kunnen ook psychische klachten krijgen door wat zij hebben meegemaakt, of door zorgen om de situatie met hun familie of in hun land.
De huisarts kan een doorverwijzing maken.
Ook het Rode kruis en het Leger des Heils hebben hulp mogelijkheden. Het Rode Kruis geeft psychosociale ondersteuning aan vluchtelingen in het Oekraïens, Russisch en Engels via de WhatsApp-hulplijn: 06-48 15 80 53.
Er zijn ook diverse (online) mogelijkheden om in het Oekrains of Russisch hulp te krijgen.
- Wereldpsychologen
- Zwitserse stichting met specialisten. Website en Facebook.
- Psycholoog Slava Evtishenko
- Oekraïense psycholoog

Kerkdiensten

Iedere zondag wordt er een kerkdienst gestreamd. De kerkdienst begint om 14.30uur en wordt gehouden in de gereformeede kerk van Kockengen, Dreef 1a.

De kerkdienst is in het Oekrains en is indien mogelijk een live stream uit de bazuinkerk in Kapmen. Het betreft een kerkdienst van voorganger Vinogradseky uit een baptistengemeente. Meer inormatie kunt u hier lezen.

Na afloop is er koffiedrinken. Iedereen is van harte welkom.

Zoekt u een orthodoxe dienst in het Oekraiens? Dan kunt u terecht in Utrecht, St. Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4. Meer informatie vindt u hier op facebook.

Onderwijs kinderen

Het onderwijs voor kinderen van 6-12 jaar:
Per 10 mei start een taalklas voor kinderen in de basisschool leeftijd. In principe is dit voor 1 jaar, daarna zijn de kinderen klaar voor het reguliere onderwijs. De kinderen uit Kockengen zijn welkom op de Kameleon in Maarssen. De lestijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30uur tot 14.30uur. op woensdag van 8.30uur tot 12.15uur. Een inschrijfformulier kan je opvragen bij Marieke.
De gemeente is bezig om het vervoer te regelen, mogelijk dat we ter overbrugging zelf iets moeten organiseren.
Ook als de kinderen een BSN hebben, vallen ze niet onder de leerplicht, dus zijn vrij om ervoor te kiezen niet naar school te gaan.
Hieronder een foto van een informatiebrief in het Oekraïens en Nederlands.

Het onderwijs aan kinderen vanaf 12 jaar:
Zij kunnen aangemeld worden bij Ithaka, dat is een taalschool die gericht is op vluchtelingen uit allerlei landen en niet specifiek voor Oekraïners. Van de Driestar hebben we nog niets vernomen, hopelijk komen zij snel met een plan.

*Het onderwijs voor kleuters: *
In overleg met De Wegwijzer is afgesproken dat de kleuters les blijven krijgen van Toni van Selm, tijdens het lesuur voor volwassenen. Barend is bang dat de kleuters uit Oekraïne zullen verdrinken in de behoorlijk grote kleutergroepen (resp 28 en 39, met later een splitsing). Er wordt wel onderzocht of het mogelijk is dat er wat geclusterd wordt met kleuters uit NTA of Breukelen.

Oekriane zelf heeft ook veel geinvesteerd in online lesen voor alle niveau's. Lees daarover meer op deze website.
Een rechtstreekse link naar een oekrains lesplatform vindt u via deze link.

Taalonderwijs volwassenen

Donderdag 14 April 2022 om 13 uur start de taal training in Kockengen. Deze training is voor iedereen die Nederland en/of Engels wil leren, vanaf 12 jaar. Elke dinsdag en donderdagmiddag is er les, van 13 tot 14:30 uur in de Gereformeerde kerk in Kockengen. Het doel is om in 4 weken een basis te leggen. Na 4 weken evalueren we met u de voortgang. Dan bepalen we opnieuw de situatie en de behoefte voor het vervolg. Meneer Boekeloo is de docent. Hij gaat tijdens de eerste les (donderdag 14 april) een test doen. Daarmee wordt bepaald wat uw niveau is van engels en wat u weet van de letters die nodig voor de nederlandse taal. Aan de hand van deze test worden er groepen ingedeeld. Voor de tweede les op dinsdag 19 april krijgt u te horen in welke groep u bent ingedeeld. U hoort dan ook hoe de lessen in de weken die volgen eruit gaan zien. We zullen proberen om zoveel mogelijk de groepen tegelijk les te geven, zodat families op dezelfde tijden naar de les kunnen komen.

Tijdens de les van de volwassenen en tieners is er ook school voor de kinderen vanaf 4 jaar. Dit is ook in de Gereformeerde kerk, in een andere zaal. Juf Toni gaat met de kinderen Nederlandse woorden leren, spelletjes doen en knutselen. Ook leren ze over de Nederlandse cultuur. Dit alles op een manier die past bij kinderen. We hebben helaas geen oppas voor de kinderen jonger dan 4 jaar tijdens de lesuren.

Voor de eerste les van donderdag as is het belangrijk uw telefoon mee te nemen. U krijgt een Wifi code om uw telefoon online te gebruiken voor de Say Hi App. Installeert u deze app graag vooraf.

We hebben veel zin om deze taal training te beginnen en we hopen op een leerzame tijd. Tot ziens! Voor vragen kan u contact opnemen met Mirjam Westeneng

De lessen zijn te bekijken en te downloaden door de link boven aan deze pagina 'урок мови (Taalles'


In Breukelen is er talles voor degenen die engels willen leren

Koffieochtenden

Onze gasten hebben behoefte aan gezelligheid en in hun eigen taal bij elkaar te komen. Iedere dinsdag en donderdag zijn alle gezinnen uit de regio welkom. Vanaf 10.00 uur in gebouw De Regenboog, Wagendijk 35

Leefgeld

Volwassenen en kinderen krijgen 260euro per maand per persoon. Dit is opgebouwd uit 205 euro voor voedsel en 55 euro voor kleding en andere persoonlijke spullen. Gemeenten kunnen het gehele bedrag uitkeren, maar er ook voor kiezen om het deel voor voedsel of het deel kleding en andere persoonlijke spullen in natura te verstrekken.

Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage per maand. Volwassenen ontvangen 215 euro per maand extra en kinderen 55 euro per maand. Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Zij kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht. Maak daar dus goede afspraken over met elkaar.

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen geen leefgeld meer als zij:

- uit de opvanglocatie vertrekken. Bijvoorbeeld als ze ergens anders woonruimte hebben gevonden.

- betaald werk doen. Dit geldt ook voor kleine verdiensten, zoals een krantenwijk.

De vluchteling meldt dit bij de gemeente. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand. Gezinsleden die geen betaald werk doen, blijven wel leefgeld ontvangen.

Vervoer

UPDATE 20 april: al onze gasten hebben inmiddels leefgeld ontvangen. Hiermee vervalt het gratis reizen!
-----------

Wanneer vervoer nodig is naar bijvoorbeeld een dokter of naar de georganiseerde activiteiten, neem dan contact op met Mireille van der Kuijlen 06 23042519, zij coördineert dit vervoer in Kockengen.


-----------

Het rijden met een rijbewijs uit Oekraine is toegestaan tot 185 dagen naar inschrijving in het BKR van de gemeente. De overheid werkt (in Europees verband) aan een oplossing.


-----------

Informatie van de branchorganisatie OV:

Het gratis reizen met het ov in Nederland is hoofdzakelijk bedoeld voor het inreizen naar Nederland. Het gaat dan niet alleen om de eerste reis vanuit het buitenland. Ook vervolgreizen om herenigd te worden met familie vallen hieronder. Het gratis reizen is niet bedoeld voor een gezellig dagje uit. Zodra de vluchtelingen eenmaal zijn ingeschreven bij een gemeente en de beschikking hebben gekregen over een dagvergoeding, kunnen zij op reguliere manier gebruik maken van het ov in Nederland.

Kleding en Voedsel

De Kledingbank Stichtse Vecht helpt graag. Inmiddels hebben we al veel Oekraïners geholpen en ook deze mensen zijn van harte welkom bij ons. Ons kleine winkeltje is geopend op donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 15.00. Ons adres Brouwerij 11 in Breukelen. Voor de Oekraïners geldt eerste 2 stuks gratis, daarna betaalt men een kleine bijdrage. https://kledingbankstichtsevecht.nl

De gastgezinnen kunnen via de website Voedselbank Stichtse Vecht de namen van de gasten doorgeven. Ze worden wel gescreend, bv paspoort/bewijs dat ze Oekraïens zijn. Als ze ingeschreven zijn kunnen de gezinnen met hun buddy naar de voedselbank (binnen 2 weken) Voor meer gegevens: https://www.voedselbankstichtsevecht.nl/

Werkgelegenheid

Hieronder wat belangrijke zaken met betrekking tot werk, een vluchteling uit de Oekraïne:

- heeft geen werkvergunning nodig. Inschrijving bij de gemeente duurt erg lang, soms wel 6 weken, tot die tijd hebben ze geen BSN-nummer.

- hoeft niet naar de IND

- kan gelijk aan het werk. (vrijstelling voor werken zonder BSN-nummer tot en met 30-5-2022 als de nationaliteit aangetoond kan worden, echter spreken diverse UWV afdelingen elkaar hierin tegen. Er zijn afdelingen die zeggen dat er zonder BSN niet gewerkt mag worden.) Een werkgever moet 2 dagen voordat ze beginnen een melding doen bij het UWV via werk.nl, hier staat een apart formulier voor op de site (www.werk.nl/werkgevers/wervingsadvies/werkvergunning/vrijstelling-vluchtelingen-oekraine/). - kan aan de slag, maar zolang er geen BSN-nummer is, kan de werkgever geen uitbetaling doen. Als er bv een voorschot gegeven wordt voordat er een BSN-nummer is afgegeven, is de werkgever verplicht om het anoniementarief toe te passen. Volgens de belastingdienst kan dit weer in een aangifte inkomstenbelasting gecorrigeerd worden (maar dat is niet handig, misschien zijn ze dan alweer terug en anders niet in staat om zelf een IB-aangifte te doen). Het is beter om afspraken te maken dat de uitbetaling plaatsvindt zodra er een BSN-nummer is.

- krijgt via de gemeente leefgeld. Als er werk gevonden is vervalt het leefgeld. Een contract voor bv maar 1 dag in de week is niet rendabel.

- is standaard voor ziektekosten verzekerd, waardoor bv een huisarts geraadpleegd kan worden. Op het moment dat er een dienstbetrekking ontstaat met betaald werk is het verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Mogelijk kan er wel zorgtoeslag worden aangevraagd als het loon niet zo hoog is. Er is ook een verzekeraar die PER DAG een ziektekosten verzekering heeft, zonder dat er een BSN nodig is. Dat is handig als iemand gaat werken nog zonder dat hij of zij ingeschreven is. Bij een contract heb je namelijk een verzekering nodig, https://www.oomverzekeringen.nl/verzekeringen-nederland/oom-schengen-visitor-verzekering/

Er is een facebook pagina met werkaanbod binnen Stichtse Vecht voor de Oekraiense gasten. Helaas komt het voor dat werkgevers niet allemaal even zuiver handleen als het gaat om buitenlanders die geen nederlands of engels spreken. Heeft u het vermoeden dat de werkgever van uw gasten niet zuiver omgaat met hun werknemers, dan kan dat hier gemeld worden.

Verzekeringen

Het Verbond van Verzekeraars heeft een website met allerhande info over verschillende verzekeringen met betrekking tot onze Oekrainse gasten. https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/schade/rampen-terreur/verzekeren-oekraïne

Er is ook een verzekeraar die PER DAG een ziektekosten verzekering heeft, zonder dat er een BSN nodig is. Dat is handig als iemand gaat werken nog zonder dat hij of zij ingeschreven is. Bij een contract heb je namelijk een verzekering nodig, https://www.oomverzekeringen.nl/verzekeringen-nederland/oom-schengen-visitor-verzekering/

Bankzaken

Bij bijna alle banken is er een BSN nodig Bunqbank en Bitsage zijn uitzonderingen hierop.

De regiobank is de enige bank met kantoor op het dorp. Je maakt vooraf een afspraak. op het kantoor moeten de gasten zich legitimeren en wordt er een profiel met handtekening aangemaakt. Een aantal dagem later is de rekening actief. Verder is het zo dat de rekening maar op 1 naam komt te staan. Er kan geen en/of van gemaakt worden, dus de rekening kan niet gezamenlijk gebruiken. De kosten van de rekening zijn € 2,75 per maand. De ervaring van de Regiobank is dat er wel wat tijd nodig is om de app uit te leggen en de pinpas te activeren.

Hier leest u de uitleg van Regiobank in het Engels.
Hier leest u de uitleg van Regiobank in het Oekraïns.

ABN AMRO
Open online een bankrekening.
Informatie [in het Engels]
Nodig: Oekraïens paspoort en Burgerservicenummer (BSN)
Kosten bankrekening: € 1,95 per maand (inclusief betaalrekening, pinpas, identifier om de app te activeren)
Volgende stap: Download de ABN AMRO app voor iOS of Android.
Opmerking. Debetkaart is nodig om de app te activeren. De kaartbezorging is 3-5 werkdagen na uw aanvraag.

Bitsafe
Open online een bankrekening.
Informatie [in he Engels en Oekrains}
Nodig: Oekraïens paspoort, ID-kaart of rijbewijs
Kosten bankrekening: Gratis, inclusief pinpas. Er zijn transactiekosten van toepassing.
Volgende stap: Download de Bitsafe-app voor iOS of Android.

Bunq
Open online een bankrekening.
Informatie [in het Engels]
Nodig: Oekraïens paspoort of ID-kaart
Kosten bankrekening: De eerste drie maanden gratis; dan € 2,95 per maand. Dit is inclusief een pinpas en het directe gebruik van Apple Pay/Google Pay.
Volgende stap: Download de Bunq app voor iOS of Android.

ING
Een bankrekening openen bij een bankfiliaal.
Informatie [in het Oekraïens en Engels]
Nodig: Oekraïens paspoort, BSN nummer, BRP registratie
Kosten bankrekening: € 2,35 per maand, gratis transacties binnen de EU. (€ 1,90 voor alleen digitaal, exclusief ATM-gebruik). Betaalrekening, een pinpas en het gebruik van ApplePay/GooglePay.
Volgende stap: Bezoek het dichtstbijzijnde kantoor van de ING Bank.

Rabobank
Open online een bankrekening.
Informatie [in het Oekraïens en Nederlands]
Nodig: Oekraïens paspoort en Burgerservicenummer (BSN)
Kosten bankrekening: Gratis tot 1 maart 2023. (Online betaalrekening, pinpas en gebruik van Apple Pay / Google Pay).
Volgende stap: Download de apps Rabobank en Rabo Mobiel Identificeren voor iOS of Android.
Opmerking. Om uw account te activeren en het IBAN te ontvangen, heeft u een debetkaart nodig. De kaartbezorging is 3 werkdagen na uw aanvraag.

SNS
Een bankrekening openen bij een bankfiliaal.
Informatie [in het Oekraïens en Engels]
Nodig: Oekraïens paspoort en Burgerservicenummer (BSN)
Kosten bankrekening: € 2,55 per maand (betaalrekening en pinpas).
Opmerking. Mits de aanvrager geen andere Nederlandse betaalrekening(en) heeft.
Volgende stap: Ga naar het dichtstbijzijnde SNS-filiaal.

Triodos
Informatie [in het Nederlands] Het openen van een bankrekening per post.
Nodig: Oekraïens paspoort en Burgerservicenummer (BSN)
Kosten bankrekening: €5 per maand (betaalrekening en pinpas).
Volgende stap: Download het aanvraagformulier
Opmerking. De verwerkingstijd van de aanvraag duurt ongeveer 10 werkdagen.


de informatie is gepubliceerd op de site van Veiligheidregio Kennemerland.
De meest recente versie in het Engels.
De meest recente versie in het Oekraiens.

Meer informatie over betalingsmogelijkheden, debet en creditkaarten op de site van de betaalvereniging. Deze informatie is in het Nederlands, Engels en Oekraiens.

Aanmelden als gastgezin

Heeft u interesse om ook vluchtelingen op te vangen in of rond Kockengen? Dat is fijn. Graag komen we met u in gesprek over wat opvang betekent voor u en voor de vluchtelingen.

Vluchtelingenopvang in huis is niet niets. Het kan behoorlijk impact hebben op u en op de vluchtelingen. Ook nemen de vluchtelingen hun eigen geschiedenis, clutuur en eventuele trauma's met zich mee.

Weet goed waar u aan begint, want het is niet met twee weken weer voorbij. Daarom willen we graag eerst een gesprek met u. Bijvoorbeeld over uw lokatie, hoeveel mensen er kunnen verblijven en over uw verwachtingen van de opvang. Ook vertellen we graag hoe wij één en ander hebben georganiseerd. U kunt contact opnemen met Gerard den Hertog 0651924807.

Wilt u nu alvast meer weten over waar u aan moet denken bij de opvang, lees dan dit artikel van Stichting Gave of dit artikel.
Vanuit de overheid is er een handreiking opgesteld voor opvang bij particulieren. Deze kunt u hier lezen.

Aanmelden kan ook via dit online formulier.

Inschrijving in gemeente, IND en verbijfsstatus

Als u vluchtelingen opvangt dan moet u zich als gastgezin inschrijven in uw gemeente. Ook moeten de vluchtelingen zelf geregistreerd worden. Vervolgens krijgt u een uitnodiging voor uw gasten om zich in te schrijven voor een BSN nummer. In gemeente Woerden en Ronde Venen is dat met 1 tot 2 weken geregeld. In Stichtse Vecht kan dat 6 tot 8 weken duren. U kunt zich inschrijven via de websites van de gemeente waar u woont.

Gemeente Stichtse Vecht: klik hier
Gemeente Woerden: klik hier
Gemeente De Ronde Venen: klik hier

Na het verstrekken van een BSN volgt er een inschrijvingsprocedure bij de IND. Dat is geen asielaanvraag. Het gaat om het vaststellen van nationaliteit en een antecedentenonderzoek. Deze procedure wordt medio mei beschikbaar. Meer informatie is er nog niet. Het uitgebreide verhaal vindt u hier.

Vluchtelingen vallen onder de richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraine van de EU. Dat betekent dat zij tot 4 maart 2023 in Nederland kunnen blijven zonder asielprocedure en dat ze mogen werken zonder vergunning. Voorwaarden om onder deze richtlijn te vallen:
Als uw gasten de Oekrainse nationaliteit hebben:
- na 26 november 2021 uit Oekraïne gereisd.
- voor 27 november 2021 uit Oekraïne gereisd. De gasten waren toen voor langere tijd in Nederland, omdat zij een verblijfsvergunning hadden of asiel had aangevraagd. Zij moeten bewijzen dat zij voor 27 november 2021 in Nederland was en niet in een ander EU-land.

Als uw gasten niet de Oekariense nationaliteit hebben dan geldt het volgende:
- op 23 februari 2022 een door Oekraïne erkende vluchteling.
- op 23 februari 2022 een geldige Oekraïense verblijfsvergunning.
- woonde in Oekraïne als gezinslid van iemand die onder de richtlijn valt
- partner (getrouwd of ongetrouwd) en een duurzame relatie.
- een kind jonger dan 18 en niet getrouwd.
- familielid en woonde samen met het gezin, (grotendeels) afhankelijk van dit gezin.

Terug naar Oekraïne?

Steeds vaker zijn er berichten in het nieuws dat vluchtelingen terugkeren naar Oekraine nu het lijkt dat de strijd zich gaat concentreren in het oosten van het land. Wij maken op dit moment nog geen plannen om een georganiseerde reis terug te laten maken. Als de vluchtelingen toch terugwillen, dan kunnen wij ze uiteraard niet tegenhouden.

Inmiddels begint Flixbus met een lijndienst naar zeven steden in Oekraine, waaronder Kyev en Lviv. lees hier het artikel van 16 april

Wanneer je hoort dat het gezin waar je onderdak aan verleent terug wil, neem dan contact op met Gerard den Hertog

Overige algemene informatie
Op zoek naar informatie, maar kunt u het niet op deze site vinden? Er is een site met heel veel praktische informtie voor vluchtelingen. https://www.refugeehelp.nl/ Deze site is in het Nederlands, Oekrains, Russisch en Engels. Door rechtsboven op het vlaggetje te klikken kunt u de taal kiezen.

Heb je als gasthuishouden een hulpvraag? Dan kun je terecht bij de speciale Oekraïne Informatielijn: 070-44 55 888 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 21:00 uur)

informatiepunt Oekraïne van de Veiligheidsregio Utrecht, via 088 878 4460 of mail naar vru-info-oekraine@vru.nl. Dit informatiepunt is 7 dagen per week van 08:00 tot 20:00 uur beschikbaar.

Omdat Kockengen in een hoek grenst aan twee andere gemeenten, zijn onze gasten terecht gekomen in drie verschillende gemeenten. Iedere gemeente handelt net weer even anders.

Voor specifieke informatie van gemeente Stichtse Vecht: klik hier

Voor specifieke informatie van gemeente Woerden: klik hier en www.woerdenvoorelkaar.nl

Voor specifieke informatie van gemeente De Ronde Venen: klik hier

Alle inforamtie op deze site is ter goede trouw geschreven en grotendeels afkomstig uit diverse (overheids)bronnen. Waar mogelijk staan de linken naar de webpagina's genoemd. De organisatie en beheerder van deze site zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. De informatie is slechtsbedoeld als hulpmiddel en gastgezinnen en gasten op weg te helpen in alle losse inormatie die er is.

Disclaimer
Alle inforamtie op deze site is ter goede trouw geschreven en grotendeels afkomstig uit diverse (overheids)bronnen. Waar mogelijk staan de linken naar de webpagina's genoemd. De organisatie en beheerder van deze site zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. De informatie is slechtsbedoeld als hulpmiddel en gastgezinnen en gasten op weg te helpen in alle losse inormatie die er is.